Фабрички стил

Нашата визија
Со мотото „Кредит, почитуван договор, прв квалитет и приоритет на клиентот“, ЦПФ е подготвена да соработува со пријателите во целиот свет.